CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM DÀNH CHO TIẾP TÂN PHÒNG KHÁM

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM DÀNH CHO TIẾP TÂN PHÒNG KHÁM

Quản lý phòng khám Clinic xem thêm...

QUY TRÌNH PHỤC VỤ BỆNH NHÂN CỦA CLINIC

QUY TRÌNH PHỤC VỤ BỆNH NHÂN CỦA CLINIC

Phần mềm quản lý phòng khám Clinic xem thêm...

KHÔNG HÀI LÒNG VỀ BỆNH VIỆN, BỆNH NHÂN “NHẤN NÚT” PHẢN ÁNH

KHÔNG HÀI LÒNG VỀ BỆNH VIỆN, BỆNH NHÂN “NHẤN NÚT” PHẢN ÁNH

Hệ thống ki ốt khảo sát độ hài lòng của người bệnh sẽ được đặt tại các bệnh viện công lập TP HCM và nối mạng với Sở Y tế thành phố. xem thêm...

NGƯỜI ẢNH HƯỞNG MARKETING VÀ PR KỸ THUẬT SỐ

NGƯỜI ẢNH HƯỞNG MARKETING VÀ PR KỸ THUẬT SỐ

Những người bạn biết và những gì bạn biết không phải là lợi thế. BTS solutions, chúng tôi hiểu rằng khi cả 2 được kết hợp, thì cuộc trò chuyện trở thành một cơ hội để chuyển đổi. Việc tìm kiếm và tham gia người ảnh hưởng quan trọng có thể chiếm được tầm nhìn lớn và đi đến một thương hiệu. Cho dù bạn cần một chiến dịch xem xét lại sản phẩm hay chiến dịch tầm nhìn toàn diện thì chúng tôi có thể giúp bạn. Chúng tôi liên kết thương hiệu của bạn với những người ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghiệp của bạn, từ tổ chức cho đến những người dùng Instagram phổ biến nhằm gây chú ý đến các ấn phẩm online, kết quả đáng kinh ngạc và lâu dài. xem thêm...

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 56756 Clients. Rated: 9/ 10 (Excellent)