Các Phân Hệ Của NeoERP - SAP

Khi nói đến phần mềm quản lý không thể không nhắc đến hệ thống phần mềm quản lý tổng thể, phần mềm này còn được gọi là một giải pháp tối ưu cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. điều đặc biệt, ERP này quản lý và giám sát nghiệp vụ riêng biệt cho từng bộ phận trong doanh nghiệp (kế toán, kho, sản xuất, …) và có thể thay đổi tùy theo như cầu sử dụng hiện tại cũng như phát triển theeo mà không làm thay đổi các phân hệ của hệ thống. Vậy phân hệ của NeoERP – SAP là gì?

I. Các phân hệ nghiệp vụ của ERP

Trong bài “ERP – Một phong cách quản lý” [2] của tác giả Trần Sơn đăng trên tạp chí “PC World Việt Nam, Seri B” số tháng 10.2003 và trong một loạt bài “ERP” [3] của tác giả Andrew Lyon đăng trên báo “Saigon Time Daily” trong tháng 6.2003 thì một hệ thống ERP sẽ bao gồm các phân hệ sau:

 1. Kế toán tài chính (Finance)
 2. Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)
 3. Quản lý mua hàng (Purchase Control)
 4. Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)
 5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)
 6. Quản lý dự án (Project Management)
 7. Quản lý dịch vụ (Service Management)
 8. Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)
 9. Báo cáo quản trị (Management Reporting)
 10. Báo cáo thuế (Tax Reports).

Đối với các phần mềm ERP hiện đại thì ngoài các phần hệ trên còn có thêm các giải pháp kết nối liên kết với các thiết bị mã vạch, kết nối với các máy tính cầm tay PDA phục vụ đội ngũ bán hàng di động, kết nối với điện thoại di động phục vụ cho truy nhập từ xa và không dây…

Trên đây chỉ là liệt kê các phân hệ chính của một hệ thống ERP. Trong mỗi phân hệ nêu trên lại có các phân hệ/chức năng con của nó. Chi tiết tất cả các phân hệ/chức năng con sẽ gồm có:

1. Kế toán tài chính

 • Sổ cái (General Ledger)
 • Quản lý vốn bằng tiền (Cash management)
 • Công nợ phải thu (Accounts Receivable)
 • Công nợ phải trả (Account Payable)
 • Tài sản cố định (Fixed Assets)
 • Lập dự toán ngân sách (Budgeting)
 • Hợp nhất báo cáo (Financial Statement Consolidation).

2. Quản lý bán hàng và giao nhận

 • Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files)
 • Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing)
 • Phân tích bán hàng (Sales Analysis)
 • Lập kế hoạch phân phối (Delivery Planning and Shipment).

3. Quản lý mua hàng

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)
 • Nhận hàng (Receiving Transactions).

4. Quản lý hàng tồn kho

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).

5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

 • Khai báo công thức/định mức sản phẩm (BOM – Bill of Meterial)
 • Khai báo dây chuyền sản xuất (Routing)
 • Tính giá thành sản phẩm (Standard and Actual Product Costing)
 • Lập kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule)
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP – Material Requirements Planning)
 • Lập kế hoạch điều phối năng lực (CRP – Capability Requirements Planning)
 • Quản lý phân xưởng (SFC - Shop Floor Control)
 • Quản lý lệnh sản xuất (Work Order).

6. Quản lý dự án

7. Quản lý dịch vụ

 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý bảo hành, bảo trì.

8. Quản lý nhân sự

 • Quản lý nhân sự
 • Tính lương
 • Chấm công.

9. Báo cáo quản trị

 • Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu nhiều chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.

10. Báo cáo thuế

 • Lập các báo cáo tài chính và các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng.
 • Các tính năng kỹ thuật quan trọng cần phải có của phần mềm ERP là: cho phép quản lý đa tiền tệ, quản lý nhiều công ty, nhiều chi nhánh, có giao diện đa ngôn ngữ, cho phép copy vào/ra (import/export) ra/vào EXCEL, có khả năng phân tích dữ liệu Drill-Down…

II. Xử lý nghiệp vụ một số quy trình SXKD chính trong ERP

1. Quy trình bán hàng

Một quy trình bán hàng chuẩn được xử lý trong phân hệ quản lý bán hàng hàng và công nợ phải thu như sau:

2. Quy trình mua hàng

Một quy trình mua hàng chuẩn được xử lý trong phân hệ quản lý mua hàng và công nợ phải trả như sau:

3. Quy trình quản lý lệnh sản xuất

Một quy trình quản lý lệnh sản xuất chuẩn được xử lý trong phân hệ quản lý sản xuất và quản lý hàng tồn kho như sau:

 1. Cập nhật lệnh sản xuất
 2. Lập phiếu yêu cầu lĩnh vật tư
 3. Duyệt phiếu yêu cầu lĩnh vật tư
 4. Lập phiếu xuất kho vật tư
 5. Cập nhật thông tin xuất kho vật tư
 6. Nhập kho thành phẩm.

Liên hệ để được tư vấn: 0909 2547 88 - Mr. Công

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 56756 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)