CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM DÀNH CHO TIẾP TÂN PHÒNG KHÁM

Quản lý phòng khám Clinic

 

Tổng quan quy trình phục vụ bệnh nhân của Clinic đã thể hiện đầy đủ các chức năng chính của phần mềm cũng như các giao diện cụ thể. Tiếp tục đi vào chi tiết giao diện dành cho tiếp tân phòng khám.


Tổng quan quy trình phục vụ bệnh nhân của Clinic đã thể hiện đầy đủ các chức năng chính của phần mềm cũng như các giao diện cụ thể. Tiếp tục đi vào chi tiết giao diện dành cho tiếp tân phòng khám.

* Giao diện tổng quát

-         Màn hình tiếp tân chia làm bốn giao diện nhỏ gồm:

+    Tiếp nhận bệnh nhân.

+    Lịch hẹn khám.

+    Danh sách bệnh nhân.

+    Báo cáo.

1.     Tiếp nhận bệnh nhân.

-         Giao diện tổng quát của tiếp nhận bệnh nhân bao gồm danh sách bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh và thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ đăng ký.

·        Danh sách bệnh nhân.

Danh sách bệnh nhân hiển thị các bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh trong ngày gồm các thông tin cơ bản

·       Bảng đăng ký khám chữa bệnh.

Đăng ký khám bao gồm:

-          Thông tin bệnh nhân: các mục (*) hỗ trợ tìm kiếm thông tin các bệnh nhân đã từng đăng ký khám chữa bệnh tại phòng khám.

  • Mã bệnh nhân

  • Hình ảnh

  • Năm sinh / Tuổi

  • Các trường còn lại, điền đầy đủ thông tin hoặc hệ thống sẽ tự load lên thông tin khi chọn bệnh nhân cũ.

-          Thông tin khám:

+    Giờ khám

+    Hiện giờ

+    Đặt trước khi bệnh nhân gọi điện tới phòng khám đặt khám trong ngày.

+    Chuyển ngày: đã đặt hẹn nhưng do không đến được và chọn ngày khác đến khám.

+    Hủy

-          Chọn dịch vụ:

Trước tiên chọn loại dịch vụ sau đó chọn dịch vụ sẽ hiển thị danh sách các dịch vụ theo loại dịch vụ đó. Check chọn từng loại dịch vụ và nhấn “Nhập” để thêm vào danh sách dịch vụ. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin đăng ký khám để in phiếu thu tiền.

Sau khi hoàn tất nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng ký khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Nhấn “Đặt khám mới” để bắt đầu thêm bệnh nhân mới sau khi đã “Xác nhận”.

2.     Lịch hẹn khám.

-          Chức năng đặt lịch hẹn khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

* Giao diện.

Màn hình lịch hẹn khám bao gồm:

-         Mục (1) & (2) dùng để chọn khoảng thời gian hiển thị trong khung số (3).

-         Chọn vào các ô trong khung số (3) theo thời gian bệnh nhân đặt lịch khám. Lưu ý: Không thể chọn những khung thời gian trước ngày hiện tại.

Khi chọn vào khung thời gian hiển thị cửa sổ điền thông tin cá nhân được bật lên.

Nếu là bệnh nhân mới các thông tin cần phải nhập mới toàn bộ. Khi bệnh nhân đã đăng ký và khám chữa bệnh trước đó có thể tìm kiếm  theo mục (4), (5) & (6) chọn bệnh nhân các thông tin đã sẽ tự động thêm vào các mục khác.

Riêng phần thông tin khám sẽ hiển thị thời gian theo ô đã chọn trên khung (3). Có thể điều chỉnh lại thông tin ngày giờ đăng ký.

Nhấn “Lưu lại” để hoàn thành đặt khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đăng ký sẽ hiển thị theo khung thời gian hẹn khám. Nếu muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đăng ký click chọn bệnh nhân trong khung sẽ hiển thị cửa sổ thông tin để chỉnh sửa, nhấn “Xóa” để xóa đăng ký hẹn khám chữa bệnh cho bệnh nhân đó.

Xem tiếp: Danh sách bệnh nhân và báo cáo

Liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp Bàn Tay Số

Địa chỉ : 47/25 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3

Điện thoại : (+84-08) 38 209 779 - 38 209 799

Hotline : (+84) 0909 599 488

E-mail : info@bantayso.com

Website :  http://bantayso.com

 

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 32424 Clients. Rated: 8.5/ 10 (Excellent)