Phần mềm quản lý khách sạn May Hotel

(2011-05-30 15:25:56)
Phát triển phần mềm quản lý khách sạn, tính bill khách sạn May trên nền website.

Phần mềm quản lý khách sạn May Hotel

Phần mềm này phát triển trên nền website và tích hợp với chức năng đặt phòng trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Phần mềm bảo mật và có khả năng mở rộng cao.

Tag: phần mềm quản lý khách sạn, hotel management software, phần mềm quản lý hotel


Các Tin Cũ Hơn:
Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 8/ 10 (Excellent)