Phần mềm quản lý tracking time webapp và mobile

(2014-04-01 20:20:30)
Đây là hệ thống thống kê thời gian làm việc, chức năng timesheet, xin nghỉ phép..

Phần mềm quản lý tracking time webapp và mobile

Chức năng tích hợp hệ thống mobile tracking giờ làm việc nhân viên, thông tin GPS, Đọc Barcode, ký tên đơn hàng trên thiết bị di động

.

Tag: phan mem quan ly, tracking time, Đọc Barcode, thông tin GPS


Các Tin Cũ Hơn:
Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 8/ 10 (Excellent)