Google cập nhật Thuật toán Panda 4.0

(2014-05-21 20:16:27)
Matt Cutts của Google đã công bố trên Twitter rằng họ đã phát hành phiên bản 4.0 của thuật toán Google Panda .

Google cập nhật Thuật toán Panda 4.0

Thuật toán Panda của Google được tạo ra để ngăn chặn các trang web có nội dung chất lượng kém, giúp Google nâng cao trải nghiệm người dùng trên công cụ tìm kiếm lớn nhất trên thế giới này.

Nhưng Google sẽ không ngừng cập nhật những phiên bản tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng kết quả tìm kiếm? Càng ngày những bản cập nhật sẽ mạnh hơn bản trước đó.

Panda 4.0 là một bản cập nhật lớn cho các thuật toán chứ không phải chỉ làm mới dữ liệu. Có nghĩa là, Google đã có những thay đổi cho Panda để xác định các trang web và đã phát hành một phiên bản mới của các thuật toán vào hôm nay.

Phải chăng đây là một phên bản dễ chịu và nhẹ nhàng của thuật toán Panda? Nói chuyện với Google, có vẻ như bản cập nhật này được tạo ra và nhẹ nhàng hơn cho một số trang web, và đặt nền móng cho những thay đổi trong tương lai theo hướng tích cực.

Google nói với chúng tôi rằng Panda 4,0 ảnh hưởng đến ngôn ngữ khác nhau với những mức độ khác nhau. Trong tiếng Anh ví dụ, tác động là ~ 7,5% của các truy vấn bị ảnh hưởng đến một mức độ mà người dùng thường xuyên có thể nhận thấy.

Theo 
VietNamSeo
Tag: thuat toan, seo 2014, Thuật toán Panda


Các Tin Cũ Hơn:
Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 8.9/ 10 (Excellent)