Phát triển hệ thống crypto trading Payme

Phát triển hệ thống crypto trading Payme

Mô tả

Phát triển hệ thống crypto trading Payme giúp quản lý ví Crypto, giao dịch P2P các loại crypto và áp dụng công nghệ Blockchain, Token, NFT

Chi tiết
Ngày 2017-03-28 Thể loại Software - Web
Trở lại Thăm website

Những dự án khác

BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 8.5/ 10 (Excellent)