Phát triển ứng dụng di động khóa cửa thông minh neolock

Phát triển ứng dụng di động khóa cửa thông minh neolock

Phát triển ứng dụng di động khóa cửa thông minh neolock giúp điều khiển khóa cửa qua Bluetooth và Wifi.

Ứng dụng khóa cửa thông minh bao gồm:

- Quản lý danh sách khóa 

- Điều khiển mở, đóng khóa qua Bluetooth

- Cấp mã pin theo thời hạn từ xa qua APP

- Xem lịch sử mở khóa

- Thêm, xóa thẻ từ, vân tay và giờ của khóa

Ứng dụng:

Android:neolock - khoá cửa vân tay thô - Ứng dụng trên Google Play

IOS: neoLock on the App Store (apple.com)

Mô tả

Phát triển ứng dụng di động khóa cửa thông minh neolock giúp điều khiển khóa cửa qua Bluetooth và Wifi

Chi tiết
Ngày 2017-03-31 Thể loại Mobile App
Trở lại Thăm website

Những dự án khác

BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 8.9/ 10 (Excellent)