Phát triển web app quản lý thu hộ Payment Portal cho FE

Phát triển web app quản lý thu hộ Payment Portal cho FE

Phát triển trang payment portal nhằm quản lý kênh thanh toán, thu hộ trong mãng Fintech cho khách hàng FE Credit.

Mô tả

Phát triển trang payment portal nhằm quản lý kênh thanh toán, thu hộ trong mãng Fintech cho khách hàng FE Credit

Chi tiết
Ngày 2017-03-30 Thể loại Software - Web
Trở lại Thăm website

Những dự án khác

BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 8.5/ 10 (Excellent)