Thiết kế website doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp

Website doanh nghiệp thông thường là 1 website động là website có số lượng lớn thông tin được chứa trong cơ sở dữ liệu. Khi sở hữu website động các doanh nghiệp, công ty có khả năng quản trị thay đổi thông tin, nội dung website như ý muốn.

Doanh nghiệp, công ty chọn thiết kế website động khi có một lượng thông tin, sản phẩm lớn hoặc thông tin, sản phẩm được cập nhật thay đổi thường xuyên. Các chức năng cho 1 website doanh nghiệp thông thường:

  • Module Sản Phẩm

  • Module Dịch Vụ

  • Module Tin Tức

  • Module FAQ (Những câu hỏi thường gặp)

  • Module Tuyển Dụng

  • Module Tạo thăm dò ý kiến

  • Module Quảng Cáo Trực Tuyến

  • Tiện ích tìm kiếm

  • Tích hợp bộ đếm chuyên sâu

  • Form liên hệ trực tuyến

Trên đây là các module cơ bản mà một website doanh nghiệp thường sử dụng. Nếu quý khách cần thêm bất kỳ thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 13123 Clients. Rated: 8.5/ 10 (Excellent)