Thiết Kế Website Trường Học, Giáo Dục

1. Giới thiệu chung:

Nhằm đắp ứng nhu cầu quản lý đào tạo và điều hành các hoạt động của các trường đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, phù hợp quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

2. Các chức năng:

 • Quản lý tuyển sinh:
  • Hỗ trợ quản lý thông tin tuyển sinh đầu vào.
  • Dễ dàng giao tiếp và chuyển đổi dữ liệu với chương trình tuyển sinh do Bộ giáo dục và  Đào tạo cung cấp.
  • Tự động phân loại kết quả thi đầu vào.
  • Lập báo cáo theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 

 • Quản lý thông tin sinh viên:
  • Quản lý thông tin sinh viên từ giai đoạn trúng tuyển, nhập học và trong suốt quá trình học tập tại trường.
  • Quản lý thông tin cựu sinh viên, giữ mối quan hệ tốt giữa nhà trường và sinh viên sau khi tốt nghiệp.
  • Cập nhật bổ sung thông tin sinh viên từ dữ liệu tuyển sinh chuyển vào.
  • Hỗ trợ phân lớp học, đánh mã học viên tự động. Hỗ trợ in thẻ sinh viên với mã vạch.
  • Hỗ trợ liên kết, chia sẻ thông tin đến các hệ thống thông tin khác. Quản lý các đối tượng ưu tiên, diện chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội.
  • Quản lý các thông tin khen thưởng, kỷ luật của học viên.
  • Theo dõi và xử lý quy chế học vụ.
  • Chức năng tìm kiếm trên tất cả các thông tin liên quan đến sinh viên (Full-Text Search)

 

 • Quản lý và lập kế hoạch đào tạo
  • Tối ưu quy trình cho loại hình đào tạo tín chỉ theo quy chế đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.
  • Hỗ trợ mô hình đào tạo theo tín chỉ, niên chế và các hình thức đào tạo Chính quy, Tại chức, Mở rộng, Từ xa…
  • Quản lý thông tin các môn học cụ thể cho từng Hệ, Ngành, Khoa và theo giai đoạn cơ sở hoặc chuyên ngành.
  • Hỗ trợ xác định các học phần tiên quyết, tự chọn có định hướng.
  • Hỗ trợ xây dựng chương trình khung cho các ngành, nghề và lập kế hoạch đào tạo riêng cho từng khóa học.
  • Chức năng hỗ trợ tách–ghép lớp học phần.

 

 • Quản lý thông tin đánh giá kết quả học tập:
  • Quản lý kết quả học tập của học viên trong từng học kỳ.
  • Hỗ trợ mô hình phân quyền quản lý thông tin theo nhiều cấp.
  • Tự động tính và quản lý điểm tổng kết môn học, điểm trung bình cộng học kỳ, cả năm học.
  • Hỗ trợ xếp loại và đánh giá học viên viên cuối kỳ, cuối năm, đánh giá và xét duyệt tốt nghiệp.
  • Hỗ trợ in và cấp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.
  • Quản lý tra cứu thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo từng seri.
  • Trao đổi dữ liệu giữa phòng đào tạo và các bộ môn.

 

 • Quản lý tài chính (học bổng, học phí, phụ phí)
  • Quản lý và theo dõi các khoản phí phải nộp của học viên. Hỗ trợ tính khoản miễn giảm,   hoàn trả phí cho các đối tượng chính sách, trợ cấp.
  • Quản lý xét duyệt học bổng cho sinh viên.
  • Quản lý các khoản thu chi khác liên quan đến sinh viên.
  • Tự động tính phí phải nộp cho học viên,hỗ trợ in phiếu thu.
  • Chức năng thiết lập các báo cáo thống kê và hỗ trợ nhiều cửa thu phí đồng thời

 

 • Quản lý thông tin giáo viên
  • Quản lý các thông tin lý lịch giáo viên, hợp đồng, trình độ chuyên môn, vị trí, chức vụ công tác, hệ số lương và các phụ cấp, quan hệ gia đình, quá trình lương, quá trình công tác nước ngoài, quá trình đào tạo....
  • Quản lý thanh toán thù lao giảng dạy.
  • Hỗ trợ xác định hệ số học hàm, học vị, hệ số cơ sở, buổi học, hệ số độc hại đối với giáo viên.

 

 • Quản lý Ký túc xá
  • Quản lý các thông tin hạ tầng cơ sở của ký túc xá.
  • Hỗ trợ quản lý đăng ký (vào, ra) và theo dõi tình trạng sử dụng ký túc xá đến từng phòng, giường.
  • Tra cứu, thống kê tình hình sử dụng ký túc xá.

 

 • Quản lý lịch học và cơ sở vật chất giảng dạy
  • Quản lý các thông tin về sức chứa, tình trạng hoạt động của các giảng đường.
  • Cung cấp công cụ hỗ trợ xây dựng thời khóa biểu, lập lịch giảng dạy cho các lớp học cụ thể.
  • Phân công giáo viên giảng dạy có lưu ý đến nguyện vọng của giáo viên về thời gian giảng dạy, địa điểm.
  • Khai thác dữ liệu (giáo viên đang bận, rỗi, phòng học đang bận, đang rỗi, lớp nào đang học, đang nghỉ).

 

 • Giao tiếp trực tuyến dành cho sinh viên (Portal)
  • Thông tin lịch học, địa điểm học.
  • Đăng ký học phần trực tuyến.
  • Xem thông tin học phí, tình trạng đóng phí và thời hạn đóng phí.
  • Xem kết quả đào tạo, điểm trung bình và những đánh giá rèn luyện.

   3. Lợi ích:
 • Giúp nhanh chóng thiết lập mô hình quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng và phù hợp với quy chế mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 • Nhanh chóng cập nhật thông tin và dễ dàng kết nối với sinh viên bằng nhiều tính năng tương tác trực tuyến.
 • Giúp giảm chi phí điều hành và đào tạo nhờ hệ thống thông tin thông suốt.
 • Kiến thức mở đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng trường. Cho phép lựa chọn các chức năng cần thiết và tinh chỉnh phù hợp.
 • Thiết kế mềm dẻo, dễ gia tăng ứng dụng
 • Tính bảo mật cao

 

 
 
Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)