Phát triển game di động, sự kiện

Công ty giải pháp Bàn Tay Số là công ty trẻ năng động hoạt động trong lĩnh vực phát triển game trên nền tảng di động hoặc game sự kiện trên nền HTML5.

 

Công ty Giải pháp Bàn Tay Số xác định phát triển các trò chơi nội dung số nói chung và các trò chơi cho thiết bị cầm tay nói riêng là lĩnh vực trọng tâm đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

 

Giải pháp Bàn Tay Số đã chuyển đổi thành công một số game từ iPhone sang Android và ngược lại. Phát huy kinh nghiệm đó, hiện nay Công ty đang phát triển một đội ngũ vững mạnh đáp ứng mọi nhu cầu chuyển đổi game của khách hàng.

 

Chúng tôi cũng phát triển một số game mới cho iPhone và Android dựa trên những kĩ thuật truyền thống như XCode và Java. Đội ngũ thiết kế đồ họa, âm thanh của Công ty cũng góp phần quan trọng trong việc phát triển này.

 

Trong tương lai, chúng tôi mong muốn áp dụng những kĩ thuật mới như xử lý va chạm vật lý 2D, 3D, xử lý network nhằm nâng cao thêm tính năng của game.

 

 

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 8.9/ 10 (Excellent)