Giải pháp định eKYC qua căn cước công dân

eKYC hay “Định danh điện tử” là phương thức xác định duy nhất một cá nhân hoặc một tổ chức dựa trên các dữ liệu điện tử. Giải pháp xác thực điện tử eKYC ra đời nhằm thực hiện nghiệp vụ xác thực định danh một cách tự động và chính xác.

eKYC có khả năng năng nhận diện ảnh chính xác, chống fake ảnh chân dung, sử dụng công nghệ lưu trữ Blockchain để truy vết, được tích hợp ngay trên smartphone. KYC là viết tắt của Know Your Customer, mang nghĩa nhận biết khách hàng là quá trình xác minh danh tính của khách hàng, đối tượng phục vụ, đánh giá sự phù hợp. eKYC hay “Định danh điện tử” là phương thức xác định duy nhất một cá nhân hoặc một tổ chức dựa trên các dữ liệu điện tử. Giải pháp xác thực điện tử eKYC ra đời nhằm thực hiện nghiệp vụ xác thực định danh một cách tự động và chính xác.

Đối với khu vực công: eKYC có thể được ứng dụng để cải thiện các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tăng chất lượng phục vụ trong các hoạt động, dịch vụ công của Chính quyền, trong các hoạt động Y tế, Bảo hiểm và trong Giáo dục.

Đối với các ngành kinh tế, theo đó chủ yếu tập trung vào nhóm ngành Ngân hàng, Fintech, Bảo hiểm, Du lịch: eKYC mang lại các yếu tố xác thực khách hàng, tăng cường nhận diện, mở rộng các phạm vụ phục vụ thông qua các giải pháp, phương tiện hỗ trợ như ứng dụng tài chính, ngân hàng trên Internet, ứng dụng trên Mobile, các Kios tự phục vụ, xác nhận và đảm bảo giao dịch với sự hỗ trợ của eKYC.

Đối với Doanh nghiệp: nhận biết khách hàng, nâng cao hiểu biết và trải nghiệm khách hàng là yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp nhanh chóng sắp đặt và đưa ra các lựa chọn phục vụ phù hợp với đối tượng khách hàng cần phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng phục vụ.

Sinh trắc học là sử dụng “chính con người bạn” để làm “chìa khóa”. Sinh trắc học bao gồm: Vân tay, mống mắt, khuôn mặt, giọng nói, nhịp tim … những thuộc tính vật lý riêng biệt để xác thực, định danh, bảo mật.


Sinh trắc học của mỗi người là duy nhất. Không có 2 sinh trắc nào có hình dạng giống nhau, dù đó là 2 mắt/tai/ ngón tay của cùng 1 người hay những người khác nhau. Bên cạnh đó hỗ trợ xác thực thông tin qua thẻ căn cước công dân giúp việc định danh đảm bảo hơn.

Tham khảo thêm: Giải pháp xác thực định danh KYC và xác thực thẻ căn cước công dân

Liên hệ: 0879 883139 

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 9/ 10 (Excellent)