Phần mềm quản lý toà nhà chung cư thông minh qua APP neoHome

neoHome cung cấp giải pháp toàn diện để giải quyết các nhu cầu trong công tác quản lý vận hành chung cư và là kênh tương tác giữa Ban quản lý với cư dân. Giải pháp hoàn thiện năng lực quản lý và vận hành tòa nhà, nâng cao chất lượng phục vụ cư dân.

neoHome cung cấp giải pháp toàn diện để giải quyết các nhu cầu trong công tác quản lý vận hành chung cư và là kênh tương tác giữa Ban quản lý với cư dân. Giải pháp hoàn thiện năng lực quản lý và vận hành tòa nhà, nâng cao chất lượng phục vụ cư dân.

QUẢN LÝ HỆ THỐNG TÒA NHÀ

Phần mềm đáp ứng nhu cầu Quản lý tòa nhà phân tán – Hệ thống tập trung chuỗi nhiều tòa nhà của các công ty quản lý, chủ đầu tư bất động sản

Quản lý chuỗi tòa nhà
Quản lý chuỗi tòa nhà trên cùng hệ thống, phân quyền chi tiết, tối ưu theo quy trình quản lý riêng

Hệ thống biểu mẫu riêng
Hỗ trợ tạo biểu mẫu riêng cho từng dự án, tòa nhà

Báo cáo quản lý 
Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá dịch vụ tòa nhà, thu chi chuyên nghiệp theo yêu cầu của công ty quản lý

QUẢN LÝ DỊCH VỤ CƠ BẢN TÒA NHÀ

Phần mềm là công cụ tính hóa đơn dịch vụ cơ bản tòa nhà tự động, nhanh chóng

Dịch vụ cấp điện tòa nhà
Bao gồm điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, điện ba pha, điện ngoài giờ. Tính phí dịch vụ điện theo các mức giá

Dịch vụ cấp nước tòa nhà
Bao gồm dịch vụ nước sinh hoạt, nước nóng. Tính phí dịch vụ nước theo bậc thang

Dịch vụ cấp thẻ xe, thẻ ra vào
Hoạt động cấp thẻ xe, thẻ ra vào tòa nhà. Tính phí dịch vụ gửi xe

Import chỉ số mới
Import bằng file excel các chỉ số và tự động tính phí dịch vụ lên phần mềm dễ dàng, nhanh chóng

Thiết lập công thức tính tự động
Dễ dàng thiết lập và thay đổi công thức tính dịch vụ cơ bản theo chính sách giá chung và riêng trên phần mềm

In thông báo phí hàng loạt
In thông báo phí hàng loạt trên phần mềm. Hỗ trợ đưa mẫu thông báo phí riêng của ban quản lý lên phần mềm

Đối với công ty quản lý
• Được tư vấn,thiết lập toàn bộ hệ thống quản lý chuẩn mực,phù hợp trước khi sử dụng.
• Dễ dàng quản lý nhân khẩu và kiểm soát quá trình vận hành của dự án.
• Quản lý được tình trạng hoạt động của tòa nhà tại bất cứ thời điểm nào.
• Quản lý được toàn bộ ngân sách tòa nhà,nguồn thu phí giúp tránh thất thoát và tiết kiệm.
• Tối ưu công việc của ban quản lý không phụ thuộc vào thay đổi nhân sự.
• Đồng thời quản lý cùng lúc nhiều tòa nhà với quy mô và mô hình hoạt động đa dạng.

Đối với ban quản lý
• Quản lý nhân sự,dịch vụ,tài chính.Dễ dàng tính toán các chi phí quản lý một cách chính xác,nhanh chóng.
• Quản lý cư dân,nhân khẩu căn hộ theo phương pháp đơn giản và tối ưu.
• Quản lý được tình trạng kỹ thuật của tòa nhà ,kế hoạch bảo trì bão dưỡng chi tiết,chính xác.
• Giúp giảm tải công tác Ban Quản Lý,không còn ảnh hưởng vào sự thay đổi nhân sự.
• Lưu trữ hồ sơ thông minh,dễ dàng tra cứu,bảo mật,đồng thời được hệ thống báo cáo tự động.

Đối với cư dân

• Dễ dàng xem và thanh toán các chi phí sinh hoạt với đa dạng cổng thanh toán đặc biệt ưu đãi duy nhất với đối tác chiến lược Viettel Pay.
• Nhận thông báo & trao đổi thông tin nhanh chóng cùng ban quản lý.
• Sử dụng nhiều tiện ích trong cùng hệ sinh thái.
• Thông tin cá nhân được bảo mật.
• Sống trong một môi trường an ninh,tiện lợi với nhiều dịch vụ và tiện ích hoàn hảo.Qua đó nâng cao giá trị bất động sản sở hữu.

Liên hệ: 

Hotline: 0879883139
Email: info@neohome.vn
Website: https://www.neohome.vn

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 8/ 10 (Excellent)