Giải pháp kiểm soát ra vào và chấm công đã điểm công nghệ cloud

Giải pháp kiểm soát ra vào đã điểm giúp quản lý ra nhiều nhiều nơi, nhiều văn phòng trên thế giới theo công nghẹ Cloud. Bạn có thể sử dụng chấm công nhân sự của nhiều chi nhanh trên thế giới về chung hệ thống cloud quản lý.

Lợi ích khi áp dụng mô hình chấm công đa điểm qua internet

1. Quản lý tập trung:

Các máy chấm công sẽ được phần mềm chấm công kết nối và tải dữ liệu chấm công thông qua mạng internet, dữ liệu sẽ được xử lý và lưu tại trung tâm việc gian lận trong quá trình chấm công của nhân viên tại các chi nhánh sẽ được giảm thiểu một cách tối đa.

2. Tiết kiệm chi phí:

Dữ liệu sẽ được quản lý tại một điểm vì thế chỉ cần 1 nhân viên là có thể vận hành hệ thống chấm công hiệu quả, việc này sẽ giúp giảm tải cho bộ phần nhân sự khi quản lý nhân sự cũng như giờ giấc làm việc của từng nhân viên.

3. Nhanh chóng và chính xác:

Tại trung tâm, phần mềm chấm công sẽ kết nối với máy chấm công qua mạng internet. Các thao tác tải dữ liệu xử lý và xuất báo cáo chấm công được thực hiện tại chỗ vì thế giảm thiểu việc gian lận thời gian làm việc của nhân viên tại các chi nhánh sẽ được giảm thiểu.

4. Quản lý thuận tiện:

Các dữ liệu được liên kết với nhau thông qua internet, các nhà quản trị có thể nhanh chóng nắm bắt được thời gian làm việc của nhân viên tại các chi nhanh dù ở bất kỳ đâu.

Giai phap kiem soat ra vao

Tại mỗi chi nhánh

Tại mỗi chi nhánh sẽ được lắp đặt máy chấm công, số lượng tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các máy chấm công sẽ được đặt 1 địa chỉa IP xác định, kết nối trực tiếp đến Switch mạng. Tại mỗi chi nhánh đó được kết nối Internet thông qua Modem.

Sau khi thiết đặt các thông số như IP, Port kết nối, tên miền xác định ( phải thuê với những Cty không có IP tĩnh ). Máy chấm công kết nối với hệ thống mạng internet tại chi nhánh thông qua dây mạng.

Địa chỉ IP máy chấm công được đưa lên Internet bằng cách NAT port moderm. Phần mềm ở trụ sở chính sẽ gán địa chỉ IP hoặc tên miền ( tên miền đã được gán với địa chỉ máy chấm công ) và ghi rõ địa chỉ IP từng điểm.

Tại văn phòng trung tâm:

Tại văn phòng trung tâm, phần mềm chấm công được cài đặt. Nhân viên quản lý phần mềm xây dựng cây thư mục gồm tên tổng công ty và tên các chi nhánh. Sau đó khai báo và đăng ký toàn bộ địa chỉ IP của các máy chấm công ở các chi nhánh khác nhau lên phần mềm. Tải toàn bộ dữ liệu người sử dụng (dữ liệu vân tay, ID của các công nhân viên tại các chi nhánh) về phần mềm sửa lại họ tên và đưa vào các phòng ban của các chi nhánh khác nhau.

Nhân viên quản lý phần mềm cài đặt ca làm việc cho từng bộ phận của từng chi nhánh và sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên ở các chi nhánh khác nhau.

Hàng ngày, nhân viên quản lý phần mềm nhân sự chấm công kết nối với từng máy chấm công ở các chi nhánh để tải dữ liệu chấm công của các công nhân viên tại các chi nhánh về cơ sở dữ liệu của phần mềm tại văn phòng trung tâm và xem giờ vào, ra cũng như công của từng công nhân viên tại các chi nhánh.

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 8.5/ 10 (Excellent)